Esettanulmány
Web
Marketing
Marketing
Web
Marketing
Web
Web
Web
Web
Design
Elismerés
Web
Esettanulmány
Web
Elismerés
Design
Branding
Branding
Branding
Branding
Branding
Branding
Marketing
Branding
Branding
Branding
Branding
Marketing
Elismerés
Branding
Marketing
Web
Marketing
Branding

A célközönség megismerése és a vásárlói személyiség

Út a sikeres marketinghez

Esettanulmány
Web
Marketing
Marketing
Web
Marketing
Web
Web
Web
Web
Design
Elismerés
Web
Esettanulmány
Web
Elismerés
Design
Branding
Branding
Branding
Branding
Branding
Branding
Marketing
Branding
Branding
Branding
Branding
Marketing
Elismerés
Branding
Marketing
Web
Marketing
Branding

A célközönség megismerése és a vásárlói személyiség

Út a sikeres marketinghez

Esettanulmány
Web
Marketing
Marketing
Web
Marketing
Web
Web
Web
Web
Design
Elismerés
Web
Esettanulmány
Web
Elismerés
Design
Branding
Branding
Branding
Branding
Branding
Branding
Marketing
Branding
Branding
Branding
Branding
Marketing
Elismerés
Branding
Marketing
Web
Marketing
Branding

A célközönség megismerése és a vásárlói személyiség

Út a sikeres marketinghez

Hajnal Zsolt
April 2, 2024

Bevezetés

A célközönség kiismerése olykor embert próbáló, de felettébb hálás, kifizetődő feladat. Amennyiben vállalkozol rá, a marketing birodalmának ezen szegletében tett utazásod úgy bontakozhat ki előtted, akár egy lenyűgöző expedíció. Ez az az út, amelyen elindulva még a legnyúlszívűbb marketinges is garantáltan azzá a bátor lovaggá avanzsál, aki a blogposztban ismertetett eszközökkel szembeszáll a piaci verseny fogyasztói figyelem fölött őrködő sárkányaival. De aggodalomra semmi ok! A kereskedelemben ugyanis létezik egy olyan ereklye, amely nemcsak hogy vezetni, de védelmezni is képes téged ezen az úton. Ez nem más, mint a vásárlói személyiség, idegen kifejezéssel ‘buyer persona’. Tarts velünk ebben a meglepetésekkel és fordulatokkal teli “marketingmesében”, hogy sikeresen megfejtsük a célközönséged megismerésének fortélyait és módjait, valamint hogy a legendás perszóna megalkotásának a hogyanjaira is kitekintsünk.

Úton a vásárlói elköteleződés felé

A célközönség kiismerése

Minden kétséget kizáróan létezik a marketingszakembereknek egy olyan csoportja, amelyik büszke arra, hogy még a legfeleslegesebb árucikkeken is látszólag könnyedén képes továbbadni. Ugye mindannyian hallottuk már azt a bizonyos “jeget is eladni az eszkimóknak” kifejezést? Képzeljük most el, hogy egy alkalommal csalódnak az imént említett kereskedők: várakozásaikkal ellentétben képtelenek jeget eladni az eszkimóknak. Kudarcuk nem abból fakad, hogy az eszkimók leküzdhetetlen ítélőképességgel rendelkeznek, esetleg immunisak a meggyőzéssel szemben. Sokkal inkább egy, a marketingesek körében gyakorta előforduló mulasztásból ered - egy olyan mulasztásból, amely időnként nemcsak az egyes projektek, de akár a vállalkozás egészének a bukásához is vezethet. Ez a mulasztás az értékesítés művészetének egyik (leg)alapvető(bb) szempontjának a figyelmen kívül hagyása: a célközönség megértéséé. Ha a termékek bemutatására és az eladások biztosítására irányuló ambíció nem párosul a célközönség egyedi igényeinek, vágyainak és komplexitásának a megismerésével és megértésével, úgy lelkesedésünk gyorsan kudarcba fulladhat.


A relevancia keresése

A célközönség megismerése, megértése kapcsán az első kulcsszó, amelybe belebotlunk, az a relevancia. A kommunikációban a relevanciára való törekvés egy egyensúlyi igényt tükröz. Képzeld el, ahogy egy családi vacsorán házigazdaként navigálsz a meghívottak étel- és italfogyasztási igényei mentén: ahogyan problémát jelentene figyelmen kívül hagyni a résztvevők diétás preferenciáit, úgy a célközönséged megértésére tett erőfeszítések elmulasztása, hiánya is értetlenséget, kommunikációs ellehetetlenülést eredményez. A relevancia az az (egyik) alapkő, amely áthidalja a beszélő és a hallgató közötti mindenkori szakadékot, elősegítve ezzel a rezonancia, vagyis “együttrezgés”, valamint általánosságban a kapcsolódás kiépülését. A szemfüles kommunikációs szakemberek tehát képesek üzeneteiket a legkülönfélébb prefenciákhoz igazítani. Ez a fajta figyelmesség nemcsak a diszharmonikus kommunikáció kockázatát csökkenti, de egy olyan környezetet is teremt, amely elősegíti a termék és/vagy a szolgáltatás, mi több a vállalkozás irányába történő jövőbeli elköteleződést és a kölcsönös megértést. Releváns üzenet nélkül tehát sikeres vásárlói befogadás sincsen.


Az elköteleződés útja

A releváns üzenet megfogalmazásához azonban mindenekelőtt meg kell ismerned a közönséged. Ezen múlik, hogy valóban meg tudd ragadni az emberek figyelmét. Fel kell ismerned, mi kelti fel a fogyasztók érdeklődését, mi az, ami felébreszti a kíváncsiságukat; mi az, ami arra készteti őket, hogy újra és újra visszatérjenek ahhoz, amit ajánlani tudsz nekik. Arról van szó tehát, hogy a képességeid és a rendelkezésedre álló eszközök segítségével feltárd az elégedettségük feltételeit, és olyan üzeneteket fogalmazz meg, olyan produktumokat készíts, amelyek lényegükben nem kevesebbek, mint a pszichéjük mélyén megbúvó mintázatok másai. Ez a munka nem megspórolható: a fogyasztói elköteleződéshez vezető út a célközönség preferenciáin keresztül vezet. A következő fejezetben ennek a hogyanjaira keressük a válaszokat.


A vásárlói személyiség megalkotása


A lélegző archetípus: a perszóna

A marketingstratégia területén a vásárlói személyiség és annak megalkotása a kivezető fonal a fogyasztói magatartás labirintusából. A perszóna megalkotása voltaképpen nem más, mint egy pontos (mély)elemzés, valamint a kutatói intuíció és képzelet találkozása. Demográfiai adatok, viselkedési ismeretek és pszichográfiai tényezők segítségével születik meg az ideális vásárló profilja. Ez valóban egy alkímiai folyamat, amelynek során a nyers információk egy élő, lélegző archetípussá alakulnak át. Ez a fiktív konstrukció érdekes módon a valódi emberekkel való tényleges kapcsolatok megismerésének a kulcsa, amely áthidalja a termék és a fogyasztó közötti szakadékot. Itt a marketing mint olyan immár túllép a puszta tranzakciós cserék tudományának keretein, és a márka, valamint a fogyasztó közötti szimbiotikus kapcsolat hogyanjának a hiteles ismerőjévé lép elő. A perszóna iránytűvé válik: a stratégiai döntéseket vezényli, az üzenetküldési stratégiákat strukturálja, és meghatározza a vállalkozás fejlődési pályáját.


A perszóna megalkotásának különféle módszerei

De hogyan is hozd létre ezeket a vásárlói személyiségeket? Vizsgáljunk meg néhány hathatós módszert!

 • Piackutatás

  Kezd az adatgyűjtést különböző forrásokból, többek között felmérésekből, interjúkból, közösségi médiával kapcsolatos információkból, weboldal-elemzésekből és értékesítési adatokból. Elemezd a demográfiai, pszichográfiai és viselkedési mintákat, hogy feltárd a közös vonásokat.

 • Vásárlói interjúk

  A meglévő ügyfelekkel való közvetlen interakció felbecsülhetetlen betekintést nyújt motivációikba, fájdalompontjaikba és preferenciáikba. Végezz személyes interjúkat bizonyos fókuszcsoportokkal! Tegyél fel nyílt végű kérdéseket az őszinte válaszok ösztönzésére, és az olyan árnyalt részletek feltárása érdekében, amelyek a mennyiségi adatokból esetleg nem kikövetkeztethetők.

 • Adatelemzés 

  A mennyiségi adatok felhasználásával azonosíthatod a célközönségen belüli trendeket és mintákat. Elemezz olyan mérőszámokat, mint a webhelyforgalom, az átkattintási és konverziós arányok, valamint az ügyfél-életciklus érték.

 • A közösség monitorozása

  Figyeld az online beszélgetéseket a közösségi médiaplatformokon, fórumokon és véleményező oldalakon, hogy betekintést nyerj a közönséged preferenciáiba és érzelmeibe. Fordíts figyelmet a nyelvezetre, a hangnemre és a témákra, amelyekkel foglalkoznak, hogy ezzel is segítsd a tartalomkészítési és kommunikációs stratégiákat.

 • Validálás és ismétlés

  Rendszeresen hitelesítsd a személyiségképeket folyamatos kutatással és visszajelzési hurkokkal (‘feedback loop’). Ahogy a piaci dinamika fejlődik és az ügyfelek preferenciái változnak, a perszónák frissítésre szorulhatnak, hogy relevánsak és hatékonyak maradjanak.


A szegmentálás eszköze

De hogyan is ismerj ki ennyiféle embert? Hogyan dolgozz fel ennyi és ennyiféle adatot? - kérdezheted joggal végigolvasva az iménti pontokat, hiszen a célközönség nem egy-, nem is kéttípusú emberből tevődik össze. Erre találták ki a szegmentálás eszközét, ami fontossága okán külön alfejezetet érdemel a perszónaalkotás folyamatán belül. A szegmentálás nem kevesebbet nyújt, minthogy lehetővé teszi, hogy a célközönséget gondosan kidolgozott, kisebb számú csoportokra oszd, amelyek mindegyike egyedi tulajdonságokkal és preferenciákkal rendelkezik. Ha minden egyes személyt egyformán kezelsz, akkor az olyan, mintha naivan azt várnád, hogy mindenki egyformán el legyen ragadtatva az kínálatodtól. Egy efféle megközelítéssel nemcsak arra ítéltetsz, hogy elmarad a próbálkozásaid várva várt gyümölcse, de csúfos - mindazonáltal emlékezetes - vereséget is szenvedsz az emberiség kollektív pszichéjével szemben. A szegmentálás segítségével az üzeneteid tökéletesen illeszked(het)nek az egyes csoportok igényeihez. Ez a személyre szabott megközelítés nemcsak az effektív marketingtevékenységet erősíti, de a jó, kiegyensúlyozott kapcsolatok egyik lényegi elemét, az előzékenység fontosságát is nyomatékosítja.


Az empátia és a perszónák kialakítása

A perszóna tehát több egy anyakönyvezett névnél és egy papírra ragasztott fotónál: az - ideális esetben - köszönő viszonyban sincs a felszínességgel, hiszen a demográfiai, pszichográfiai jellemzők legmélyére ás. Sőt, esetenként még az olyan látszólagos trivialitásokba is betekintést nyújt, mint amilyen a fogyasztók kávépreferenciája. Nem gondolnád, de ma már kutatások is alátámasztják, hogy a fogyasztói magatartás megértésének területén a kávépreferencia kérdése - és természetesen annak feltérképezése - gyakran kapuként szolgál az egyén lelkének lényegéhez. A vásárlói személyiség létrehozása rákényszerít, hogy belebújj az ügyfeleid bőrébe; a perszónák összetettségének és mélységének megértése, és ami talán még fontosabb, elfogadása (!) pedig már túlmutat a puszta piaci szegmentáció köznapi gyakorlatán. Az egy olyan kognitív átkeretez(őd)ést tesz lehetővé számodra, mely után másként tekintesz nemcsak a téged körülvevő emberek - eddig talán sohasem észlelt - sokféleségére, de saját belső világodra is. Feltételezhetően önmagad felé is gyakorolni kezded az inkluzivitás törődő gondolatiságát. Az empátia ezért is játszik különösen fontos szerepet a perszóna kialakítása során.


Az összehangolás fontossága


Szinkronicitás, valamint a rész és az egész viszonya

Ha már megalkottad vásárlói avatárod, akkor a következő fontos lépés az összehangolás. Ez biztosítja, hogy maga a felajánlandó termék, az üzenetek és a márkaértékek szinkronban legyenek egymással. Gondolj úgy erre, akár egy együttes megalapítására - ha pedig a minőségi szolgáltatás lebeg a szemed előtt, akkor, remélhetőleg, inkább szeretnél a 90-es évek alt-rockos Radioheadjére, mint mondjuk a zselézett fizimiskájú Backstreet Boysra hajazni. A szóban forgó koherencia megvalósítása részletekbemenő, aprólékos figyelmet igényel, valamint a célközönség és a márkaidentitás már taglalt, mélyreható ismeretét. A feladat nem könnyű: olyan összefüggő, összetartozó narratívákat kell létrehoznod, amelyek ugyan mélyen rezonálnak az ügyfelekkel, de mégis hűek a márkád alapelveihez. A termék, az üzenetküldés és a márkaértékek összehangolásával bizalmat és hűséget építhetsz ki ügyfeleid körében, megteremtve ezzel a tartós siker és fokozatos terjeszkedés alapjait.


A kutatástól a következetességig

A hatékony összehangoláshoz tehát elengedhetetlen, hogy mélyebben megismerd a célközönséged preferenciáit, viselkedését és igényeit. Ha mélyebben megérted a célközönséged, akkor úgy alakíthatod ki a termékkínálatodat és az üzeneteidet, hogy szakavatott kezekkel nyúlj a vásárlók fájdalompontjaihoz (‘pain points’). Ez az adatvezérelt megközelítés lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozz és optimalizáld a stratégiád a maximális hatás érdekében. Ahhoz, hogy minél akadálytalanabbul tudj lépéseket tenni az összehangolást illetően, a következetesség minden érintkezési ponton történő fenntartása kritikus fontosságú. A weboldaladtól és a közösségi médiacsatornáidtól kezdve a reklámkampányokon át az ügyfélkapcsolatokig minden interakciónak tükröznie kell a márka mindenkori értékeit és üzeneteit. A következetesség növeli a hitelességet és erősíti a márkaidentitást a közönség szemében, elősegítve ezzel a termékek vagy a szolgáltatások iránti bizalmat.


Az újragondolás szükségessége

Végezetül, de nem utolsó sorban, a sikeres összehangolás kulcsfontosságú elemei a folyamatos (át)értékelés és (ki)igazítás. A piaci dinamikák és a fogyasztói preferenciák folyamatosan változnak, ezek az alakuló körülmények pedig megkövetelik a márkádtól, hogy dinamikus és reaktív maradjon. A teljesítménymutatók rendszeres nyomon követése, valamint az ügyfelektől érkező visszajelzések feldolgozása lehetővé teszi és megkívánja a fejlesztendő területek detektálását és a stratégia szükséges kiigazítását. Azzal, hogy rugalmas és alkalmazkodó maradsz, garantáltan biztosítod a márkád relevanciáját, ahogyan azt is, hogy huzamosabb idő elteltével is rezonál majd a célközönséggel. A rugalmasság mindazonáltal képessé teszi a szakembereket és a teameket egyaránt, hogy kitartsanak a kudarcok ellenére is: hogy tanuljanak a hibáikból és fenntartsák a lendületet a célok elérése felé.


A marketingcsatornák szimfóniája


A közösségi médiaplatformok

A célközönséggel való kapcsolattartáshoz szükséges csatornák kiválasztása stratégiai megközelítést igényel. Ha figyelembe veszed az olyan tényezőket, mint a célközönségi preferenciák, az elköteleződési trendek és a tartalom jellege, akkor sikeresen optimalizálhatod kapcsolatépítési erőfeszítéseidet. A közösségi médiaplatformok jelentik az egyik - és ma már egyértelműen a legkézenfekvőbb - utat, amelyen keresztül a vállalkozások kapcsolatba léphetnek a célközönségükkel. Ezek a platformok változatos funkciókat kínálnak, továbbá a legkülönfélébb demográfiai csoportokat szólítják meg, így sokoldalú eszközzé válhatnak a kezed alatt márkád népszerűsítése során. Az olyan platformok, mint például a Facebook, széles körű targetálási opciót kínálnak, lehetővé téve ezzel, hogy a vállalkozások a felhasználók konkrét érdeklődési köréhez és viselkedéséhez igazítsák a tartalmaikat. Mindeközben az olyan platformok, mint az Instagram és a TikTok a képi történetmesélésben jeleskednek, így a lehető legideálisabbak a vizuálisan attraktív termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló márkák számára.


Az e-mail marketing és az offline módszerek

Az e-mail marketing továbbra is a digitális kommunikáció egyik sarokköve, amely közvetlen hozzáférést biztosít a célközönséghez. Gondosan kidolgozott e-mail kampányokkal a vállalkozások személyre szabott üzeneteket, promóciós ajánlatokat és értékes tartalmakat juttathatnak el közvetlenül a feliratkozók postaládájába. Az e-mail listák demográfiai adatok, vásárlási előzmények vagy elkötelezettségi szintek alapján történő szegmentálásával a szakemberek garantálhatják, hogy üzeneteik visszhangra találjanak és értelmes interakciókat indítsanak útjukra. A digitális csatornák mellett az olyan offline módszerek, mint a direkt postai és nyomtatott reklámok is szerepet játszhatnak bizonyos célcsoportok elérésében. Bár ezek a csatornák a digitális korban idejét múltnak tűnhetnek, olyan egyedülálló előnyöket kínálnak, mint amilyen a földrajzi területeken tapinthatóvá váló vásárlói elkötelezettség és a kiterjedtebb láthatóság. Érdemes figyelembe venni, hogy a helyi piacokat vagy demográfiai csoportokat megcélzó vállalkozások az offline csatornák felhasználásával remekül kiegészíthetik online kezdeményezéseiket.


Az újonnan megjelenő marketingcsatornák

Mindezek mellett az olyan, újonnan megjelenő csatornák, mint amilyen az élő közvetítés, a podcast vagy az influencer marketing, influencer partnerség, izgalmas lehetőségeket kínálnak a marketingszakemberek számára, hogy innovatív módon kapcsolódjanak a közönségükhöz. Az élő közvetítés például valós idejű interakciót tesz lehetővé és a közvetlenség érzetét kelti, így ideális formátum termékbemutatók, kérdezz-felelek típusú bejelentkezések, és a kulisszák mögé engedett betekintő “műsorok” számára. Az influencerekkel való együttműködés ugyanakkor lehetővé teszi a márkáknak, hogy kihasználják a célközönségükre befolyással bíró személyek hitelességét és hatáskörét, elősegítve ezzel a márka támogatását és az iránta való elköteleződést.


Maga a weboldal

Manapság a közösségi médiaplatformok gyakorta ellopják a rivaldafényt, ha marketingstratégiáról van szó. A lájkok, megosztások és retweetek körüli felhajtás közepette azonban van egy gyakran figyelmen kívül hagyott csatorna, amely továbbra is az online jelenlét sarokköve. Ez nem más, mint maga a weboldal. Míg a közösségi média, az e-mail marketing és az influencerekkel való együttműködések kétségtelenül hatékony eszközök, a weboldalak olyan módon erősíthetik fel a marketingtevékenységed, amire ezek a csatornák önmagukban képtelenek:

 • Hitelesség és befolyás

  A weboldalak olyan központi platformot biztosítanak, ahol az ügyfelek mélyrehatóan ismerhetik meg a márkádat, a közösségi média posztok múlékony jellegével szemben pedig állandó, strukturált helyet kínálnak a szakértelem bemutatására. Egy jól megtervezett weboldal professzionalizmust, hitelességet sugároz és bizalmat kelt.

 • Testre szabott márkaélmény

  Míg a közösségi médiaplatformok korlátozott testreszabási lehetőségeket kínálnak, a weboldalak páratlan szabadságot biztosítanak ebből a szempontból.

 • Fokozott SEO teljesítmény és felfedezhetőség

  A weboldalak kulcsszerepet játszanak az online jelenlét növelésében és a keresőmotor-optimalizálási (SEO) technikák révén a felfedezhetőség javításában. A releváns kulcsszavak stratégiai beépítésével, a meta címkék optimalizálásával és kiváló minőségű, megosztható tartalmak létrehozásával javíthatod a weboldalad keresőmotoros rangsorolását, ez pedig nagyobb organikus forgalmat generálhat. A közösségi médiában közzétett, meghatározott platformokra korlátozódó posztokkal ellentétben a weboldalaknak megvan a lehetőségük arra, hogy a különböző keresőmotorokon keresztül szélesebb közönséget érjenek el.

 • Adatvezérelt betekintés és elemzés

  A weboldalak egyik legjelentősebb előnye, hogy átfogó analitikát és betekintést nyújtanak a felhasználói viselkedésbe és elköteleződésbe. Az olyan eszközökkel, mint a Google Analytics, nyomon követheted a különböző mérőszámokat, például a forgalmi forrásokat, az oldalmegtekintéseket, a visszafordulási arányokat és a konverziós arányokat, értékes betekintést nyerve ezzel marketingtevékenységed hatékonyságába.

 • Zökkenőmentes integráció más csatornákkal

  A weboldalak az online jelenlét központi csomópontjai, amelyek zökkenőmentesen képesek illeszkedni más marketing csatornákkal, hogy egy koherens és szinergikus ökoszisztémát hozzanak létre. Legyen szó akár közösségi média hírcsatornák beágyazásáról vagy e-mail feliratkozási űrlapok integrálásáról, a weboldalak egységes platformot biztosítanak, ahol minden marketingtevékenység összeér.

A hatékony csatornaválasztás kulcsa végső soron a közönség preferenciáinak, viselkedésének és kommunikációs szokásainak a megértésében rejlik. Alapos kutatásokkal és a különböző csatornákkal való kísérletezéssel beazonosíthatod a számodra leghatékonyabb stratégiákat.


Konklúzió

A célközönség megértése és a tökéletes vásárlói személyiség megalkotása egy soha véget nem érő utazás, amely messze túlmutat a különféle marketingstratégiák horizontján. A piaci körülmények hullámzanak, akár az árapály, a trendek az innováció örökös spiráljaiban formálódnak, és ami egyszer fényesen ragyogott a nehezen kivívott fogyasztói érdeklődés reflektorfényében, az az idő múlásával a homályba veszhet. Ezen a folyamatosan változó kereskedelmi tájképen azonban van valami, ami időről időre változatlanul mutatja magát - ez pedig a kíváncsiság, az alkalmazkodóképesség, mindenekelőtt pedig az együttérzés fontossága. Mert a célközönség megértése és a perszóna megalkotása valójában nem más, mint egy szerelmes levél. Egy, az ügyfélnek címzett érzelemdús kiáltvány, amely túllép a tranzakciós kapcsolatok szűkre szabott keretein, és a valódi emberi kapcsolatok mélységét megcélozva azt suttogja bele a reklámoktól terhes, valós vagy éppen virtuális térbe: "Látlak és hallak téged, és azért vagyok itt, hogy egy kicsit szebbé tegyem az életed!".

Brand munkafüzet

Töltsd le ezt az ingyenes dokumentumot, ami segít stratégiai szemlélettel átgondolni új vagy meglévő márkádat.

Töltsd le!
Download the Create your own brand e-book

Webshop guide

Ha egy új webshop indítása előtt állsz, vagy esetleg egy már meglévő webshopot szeretnél stratégiai szempontból átgondolni, szükséged van erre az útmutatóra.

Töltsd le!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Hetente egyszer küldünk neked egy új cikket.